Navigácia

 • Exkurzia - Prírodovedné múzeum Viedeň

  Exkurzia - Prírodovedné múzeum Viedeň

  Foto TU

  Dňa 8.11.2019 sme navštívili Prírodovedné múzeum vo Viedni. Videli sme expozície zo živej aj neživej prírody, vesmíru a vývoja človeka. 

 • GVOBOJ - 3.miesto

  GVOBOJ - 3.miesto

  Foto TU

  Dňa 8.11.2019 tim GYMBYTCA reprezentoval našu školu na matematickej súťaži GVOBOJ. V konkurencii 35 tímov z okresov Žilina a Bytča vybojovali krásne 3.miesto. 

  V tíme boli: Slocík Sebastián (kvarta), Zúber Šimon (tercia), Holášová Veronika (kvarta), KolekJakub (kvarta)

  Srdečne gratulujeme a ďakujeme !

 • 4. 11. 2019

  Aktualizovali sme modul Koordinátori

 • Osvienčim a Birkenau

  Osvienčim a Birkenau

  Dňa 9.10.2019 sa žiaci štvrtého ročníka zúčastnili za pedagogického doprovodu Mgr. Gumančíkovej a Mgr. Kukanovej exkurzie do múzea koncentračných táborov Osvienčim a Birkenau. Boli otrasení zločinmi, ktoré sa tu odohrali. Uctili si toto pietne miesto kyticou kvetou 

 • SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA

 • Fahrenheit 451

  Fahrenheit 451

  Pripomenúť si Európsky deň jazykov (26.9.) na divadelnom predstavení, ktoré skĺbi dva jazyky? Ten najlepší spôsob, ako tento deň osláviť! A to priamo na predstavení, v ktorom sa spojili slovenská dramatická skupina z Gymnázia Varšavská zo Žiliny a ruská z Moskvy pod spoločným názvom Towards Each Other, aby pred očami divákov rozohrali antiutopickú víziu budúcnosti, kde sú technológie a masmédiá na výslní. Je až neuveriteľne desivé, ako Ray Bradbury v roku 1953 odhadol, akým smerom sa bude uberať spoločnosť. Knihy a múdrosť v nich ukrytú zatiaľ nepálime, ale na skutočné hodnoty už zabúdame.  Predstavenie našim študentom ruského jazyka zároveň odovzdalo silné posolstvo: ľudská duša môže bez správneho pokrmu zhorieť tak ľahko ako papier. Ďakujeme za mimoriadne silný umelecký zážitok!

 • Adaptačný pobyt triedy príma

  Adaptačný pobyt triedy príma

  Foto TU

  Počas dní 11. – 12. september 2019 sme vymenili hodiny v triede za spoznávacie aktivity v neďalekom Súľove. Obklopení prekrásnou panorámou Súľovských skál sme nadväzovali nové kamarátstva, hrali sme hry zamerané na vzájomné spoznanie sa, podnikli sme niekoľko turistických vychádzok do Čierneho potoka, popod hájovňu ku Kolibe i na zrakovú pyramídu. So zápalom sme sa vrhli hľadať ukrytý poklad, spolu sme zasadli okolo ohníka, aby sme nabrali síl na večerný program. Ten pokračoval diskotékou, pyžamovou párty a vyvrcholil spoločenskou hrou „Mestečko Palermo“. Náš spoločný čas utiekol ako voda a keď sme si uvedomili, že máme ísť domov, vôbec sa nám nechcelo. Dúfame, že adaptačný pobyt sa stal tým najlepším odrazovým mostíkom do ďalších spoločne strávených rokov.

 • KABU - príma

  KABU - príma

  Foto TU

  Dňa 13. septembra 2019 boli žiaci triedy príma slávnostným krstom vo forme KABU prijatí do radov žiakov Gymnázia Bytča.

  Slávnostného prijímania našich najmladších žiakov - imatrikulácie - sa zhostila trieda kvarta, ktorá sa na deň, na ktorý príma čakala s radosťou i obavami, perfektne pripravila. Množstvo stanovíšť, rôznorodých hlavolamov, vtipných úloh, tímových zadaní, zábavných súťaží overujúcich postreh, tvorivosť, nadanie  aj spoluprácu  nových spolužiakov. V závere naši noví žiaci skladali slávnostný sľub, že chcú byť riadnymi študentmi našej školy a každý bol  individuálnym obradom prijatý do cechu študentského. Na záver svoj sľub spečatili odtlačkom ruky na plagát, ktorý im tento deň bude pripomínať.

  Na víkend všetci zúčastnení  odchádzali plní nezabudnuteľných dojmov z jedinečnej a neopakovateľnej imatrikulácie.

 • Plenárne a triedne rodičovské združenie

  Plenárne a triedne rodičovské združenie

  Vážení rodičia,

  Dňa 19.9.2019 o 16.00 sa uskutoční  plenárne rodičovské združenie. Čas konania triedneho RZ je uvedený v žiackej knižke, prípadne v študentskom preukaze. Ste srdečne pozvaní.

 • Začiatok školského roku 2019/2020

  Začiatok školského roku 2019/2020
 • OZNAM pre nových stravníkov v ŠJ v šk.roku 2019/2020

  OZNAM pre nových stravníkov v ŠJ v šk.roku 2019/2020

  Vedúca ŠJ oznamuje stravníkom, ktorí majú záujem sa stravovať počas školského roka 2019/2020, že si musia prísť vyzdvihnúť poštovú poukážku do kancelárie vedúcej školskej jedálne (na ZŠ Eliáša Lániho) v dňoch 24.7.2019 a 25.7.2019 od 7.00 do 15.00.

  Kontakt: 041/553 39 79

 • Výsledky prijímacích skúšok 2.kolo

 • Celoslovenská matematická súťaž MAKS

  Celoslovenská matematická súťaž MAKS

  Gratulujeme žiačke sekundy Anne Hollánovej ku krásnemu 285.miestu v celoslovenskom rebríčku.

 • 2.kolo prijímacích skúšok

  2.kolo prijímacích skúšok

  Riaditeľka Gymnázia v Bytči v zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania v štvorročnom vzdelávacom programe študijného odboru 7902 J gymnázium. 

  Prihlášky je potrebné do školy doručiť do 11. júna 2019Prijímacie skúšky sa uskutočnia v budove školy v utorok 18. júna 2019 o 8,00 hod. Podmienky stanovené v kritériách prijatia, rovnaké ako pre 1.kolo,  sú zverejnené na stránke školy v sekcii Prijímacie konanie. Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené na stránke školy a na budove školy v stredu 19. júna 2019.

 • 17.ročník celoslovenskej súťaže O cenu Dominika Tatarku

  17.ročník celoslovenskej súťaže O cenu Dominika Tatarku

  Foto TU

  „Skúste moje knižky pochopiť tak, že sú slovenské Cesty k slobode.“

                                                                                    Dominik Tatarka

  V piatok 24.5.2019 sa  výber žiakov tercie a sexty našej školy pod  vedením Mgr. Márie Halamovej zúčastnili vyhodnotenia celoslovenskej literárnej súťaže O cenu Dominika Tatarku. Do 17. ročníka prestížnej súťaže poslali  svoje prozaické diela aj básne.

  Porota, v ktorej zasadal aj známy slovenský spisovateľ Rudolf Dobiáš, musela prečítať množstvo literárnych diel a po tejto vyčerpávajúcej činnosti určila víťazov vo všetkých kategóriách. Ich mená sme sa dozvedeli v Plevníku Drienovom na slávnostnom vyhodnotení.

  Naša škola tu nezaostávala za ostatnými nádejnými spisovateľmi z celého Slovenska, dokonca aj z Čiech a Chorvátska, na súťaži uspeli žiaci: Eva Nemčeková, ktorá vyhrala cenu riaditeľky Považskej knižnice a Matúš Koudela, ktorý získal krásne 2. miesto v II. kategórii so svojimi básňami. Žiaci tercie : Simona Behríková, Jasmína Honzová, Sebastián Mitúch, Matej Juranka dostali pamätný list.

 • Oslávili sme Deň detí

  Oslávili sme Deň detí

  Foto TU

  31.máj – piatkové odpoludnie patrilo našim deťom, žiakom prímy až kvarty. Spoločne sme oslávili Medzinárodný deň detí tak, ako sa patrí: zábava, hudba, nápadité a zábavné súťaže, dobroty aj darčeky.

  Žiaci kvarty si pre svojich mladších spolužiakov pripravili 12 súťažných disciplín, ktoré preverili obratnosť, šikovnosť, zdatnosť, ale i um zúčastnených detí. Jednotlivé triedy vytvorili súťažné družstvá, ktoré postupne prechádzali všetkými stanoviskami a zábava to bola naozaj vydarená. Tancovalo sa, zdolávalo prekážky, triafalo na terč, hádzalo s papierovými tanierikmi, súťažilo vo vytrvalosti, rýchlosti, navigácii a dokonca sa riešil aj vedomostný kvíz.

  Po absolvovaní disciplín boli všetky deti odmenené cukríkmi a 3 najlepšie družstvá skupinovou cenou.

  Ďakujeme všetkým zúčastneným za spoluprácu pri organizácii nášho spoločného Dňa detí.

 • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

 • Testovanie 9

  Testovanie 9

  Na celoštátnom testovaní 9.ročníka ZŠ a 4.ročníka gymnázií s osemročným vzdelávaním naši žiaci skončili vysoko nad celoštátnym priemerom z matematiky aj zo slovenského jazyka. Veľmi ná to teší.

 • Prijímacie konanie - výsledky + oznam zápis

  "Zápis prijatých uchádzačov na štvorročné a osemročné štúdium sa uskutoční v dňoch  22. 05. 2019 a 23. 05. 2019 v čase od 10.00 hod. do 16.00 hod."

   

  4-ročné štúdium

  Vysledky_prijimacieho_konania__-_stvorrocne_studiuim_2019-2020.pdf

   

  8-ročné štúdium

  Vysledky_prijimacieho_konania-_osemrocne_studium-2019-2020.pdf

   

 • Deň narcisov

  Deň narcisov

  Foto TU

  Žiaci tretích ročníkov sa aj tento rok zapojili do verejno-prospešnej zbierky Deň narcisov a v uliciach Bytče sa im podarilo vyzbierať 1387,54€. ĎAKUJEME 😊

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Bytča
  Štefánikova 219/4
 • 041/5523589,041/5523588, 041/5523590,
  0948 665 611

Fotogaléria