Navigácia

Rodičovské združenie

Dňa 20. 9. 2018 zasadalo združenie rodičov  pri Gymnáziu v Bytči, ktoré navrhlo výšku príspevku na RZ 25,- Eur. Na plenárnom zasadnutí bola výška tohto príspevku odsúhlasená prítomnými rodičmi.  Takto získané prostriedky budú použité výhradne pre potreby žiakov školy podľa kritérií schválených zvoleným výborom rodičovského združenia (RZ). Túto čiastku môžete poukázať na účet rodičovského združenia: SK51 0200 0000 0012 4391 9657do správy pre adresáta stačí napísať meno, priezvisko a triedu príslušného žiaka.

RNDr.Ľubomíra Hollánová, predsedníčka RZ 

______________________________________________________________________________________________________

Dňa 21. 9. 2017 zasadalo združenie rodičov a priateľov školy, ktoré navrhlo výšku príspevku na ZRPŠ  25,- eur. Na plenárnom zasadnutí bola výška tohto príspevku odsúhlasená prítomnými rodičmi.  Takto získané prostriedky budú použité výhradne pre potreby žiakov školy podľa kritérií schválených zvoleným výborom rodičovského združenia (RZ).

RNDr.Ľubomíra Hollánová, predsedníčka RZ 

 

Zásady čerpania finančných prostriedkov z Rodičovského združenia v školského roku 2017/2018 : RZ-zasady_cerpania.pdf

Reprezentačný ples: PlesGymBy2018.pdf

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Bytča
    Štefánikova 219/4
  • 041/5523589,041/5523588, 041/5523590,
    0948 665 611

Fotogaléria