Navigácia

Školský poriadok a Školský vzdelávací program | Vyhodnocovacie správy školy | Prístup k informáciám r.2011 | Prístup k informciám faktúry r.2012 | Prístup k informciám zmluvy r.2012 | Prístup k informciám objednávky r.2012 | Prístup k informáciám o uzatvorení zmluvy r.2012 | ZÁMER A PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja v správe Gymnázia v Bytči | Objednávky 2013 | Faktúry 2013 | Pokladňa 2013 | Zmluvy 2013 | Objednávky 2014 | Faktúry 2014 | Zmluvy 2014 | Zmluvy 2015 | OBJEDNÁVKY 2015 | FAKTÚRY 2015 | Smernice | Zmluvy 2016 | Objednávky 2016 | Faktúry 2016 | Zmluvy 2017 | Objednávky 2017 | Faktúry 2017 | Objednávky 2018 | Faktúry 2018 | Zmluvy 2018 | Profil verejného obstarávateľa | Zmluvy 2019 | Objednávky 2019 | Faktúry 2019 | Zmluvy 2020 | Objednávky 2020 | Faktúry 2020

Dokumenty

Školský poriadok a Školský vzdelávací program

Školský poriadok školy pre šk. rok 2017/2018: 2018_Skolsky-poriadok-2018-2019.pdf

Školský vzdelávací program: SkVP_Gymnazium_Bytca_od__2015_2016.pdf

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Bytča
    Štefánikova 219/4
  • 041/5523589,041/5523588, 041/5523590,
    0948 665 611

Fotogaléria