Navigácia

Koordinátor SOČ Koordinátor enviromentálnej výchovy Koordinátor drogovej prevencie Koordinátor rodinnej a predmanželskej výchovy Koordinátor školskej knižnice ISIC/ITIC Koordinátor finančnej gramotnosti Koordinátor informatizácie Koordinátor pre ľudské práva Koordinátor pre prácu so Žiackou školskou radou

Koordinátori

Koordinátor SOČ

aktualizované 4.11.2019

Mgr.Renáta Kotúčková - okresná koordinátorka  (kabinet č.9)

Stredoškolská odborná činnosť

je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných vedomostí, skúseností a talentu mládeže.

                   

enlightenedSTIAHNI SI : Metodika_SOC_2019_B5.pdf

       a sledujte aktuálne informácie na nástenke v budove školy !!!

 

Školské kolo prebehne :

Okresné kolo :                12.3.2020

Krajské kolo : 

Celoštátne kolo :

 

Súťažné odbory pre školský rok 2019/2020

 1. Problematika voľného času
 2. Matematika, fyzika
 3. Chémia, potravinárstvo
 4. Biológia
 5. Životné prostredie, geografia, geológia
 6. Zdravotníctvo, farmakológia
 7. Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)
 8. Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia
 9. Strojárstvo, hutníctvo, doprava
 10. Stavebníctvo, geodézia, kartografia
 11. Informatika
 12. Elektrotechnika, hardware, mechatronika
 13. História, filozofia, právne vedy
 14. Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
 15. Ekonomika a riadenie
 16. Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba
 17. Pedagogika, psychológia, sociológia

 

Tí, ktorí majú záujem sa zúčastniť prehliadky SOČ ako súťažiaci sledujte termíny stretnutí na školskej nástenke a snažte sa ich zúčastňovať. Kontaktujte ma aj v prípade akýchkoľvek otázok ohľadom SOČ.

Každý súťažiaci sa musí prihlásiť formou elektronickej prihlášky.

Prihlásenie do súťaže on-line:  www.siov.sk – odkaz Súťaže – SOČ.

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Bytča
  Štefánikova 219/4
 • 041/5523589,041/5523588, 041/5523590,
  0948 665 611

Fotogaléria