Navigácia

DOD - 16.február 2024

Kliknúť, prosím :-)

Ste u nás vítaní!

Informácia k dotácii na stravu MŠVVaŠ SR

ĎAKUJEME za poukázanie 2% dane za rok 2022

Príspevok od Vás pomôže ďalšiemu skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov napr. tak, ako je uvedené pod ikonkou Občianske združenie (ľavá bočná lišta hlavnej stránky školy).

Vyhlasenie-o-poukazani-dane_2023_Via_Magna.pdf

Ďakujeme všetkým, ktorí našu školu aj takýmto spôsobom podporujú.

PaedDr. Lenka Jandušíková, predseda OZ

 

Spolu za úspechom

Spolu za úspechom yes

 

 

Naše/vaše Gymnázium v Bytči zaznamenalo v roku 2022 v rámci slovenských gymnázií najvýraznejšie zlepšenie v parametroch kvality rebríčka INEKO.Úspech teší, ale aj zaväzuje: https://www.facebook.com/138401203319/photos/a.358320998319/10159651797373320/

           

Potvrdenie o návšteve školy

Milí rodičia, 

link a návod, ako si aj sami môžete vytlačiť potvrdenie o návšteve školy nájdete tu:

https://help.edupage.org/sk/e2755

 

Novinky

 • OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV

  Foto vo Fotoalbume

  Posledný novembrový deň sa na Gymnáziu Bytča opäť uskutočnilo školské kolo XXVI. ročníka Olympiády ľudských práv. Ide o súťaž žiakov gymnázií, stredných škôl a odborných učilíšť v oblasti uplatňovania ľudských práv v reálnom živote a budovania právneho vedomia mladých ľudí. Jej cieľom je atraktívnou formou naučiť mladých ľudí hájiť a presadzovať rovnaké práva pre všetkých členov spoločnosti, podporovať ich záujem o ľudskoprávnu problematiku a upozorňovať na nebezpečenstvo rôznych foriem intolerancie, xenofóbie, diskriminácie a rasizmu.

 • Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo

  Nový školský rok priniesol už 34. ročník obľúbenej súťaže Olympiáda v anglickom jazyku. Školské kolo pozostávalo z dvoch častí. Písomný test obsahoval počúvanie s porozumením, prácu s textom, preveril gramatické vedomosti aj kvalitu slovnej zásoby. Ústna časť otestovala komunikačné schopnosti a nápaditosť v riešení zadaní. Záujem žiakov o súťaž bol vysoký a ich jazykové zručnosti potešujúco silné, čo sa odzrkadlilo v minimálnych odchýlkach medzi súťažiacimi v konečnom rebríčku. Vďaka za organizáciu patrí predmetovej komisii cudzích jazykov.

 • Exkurzia - Slovenské technické múzeum Košice

  Foto vo Fotoalbume.

  Slovenské technické múzeum prvýkrát samostatne prezentuje legendárny vojnový šifrovací stroj ENIGMA, model M3.

  Žiaci III. A sa 27.11. zúčastnili prednášky o tomto unikátnom stroji a vypočuli si jeho príbeh. Zároveň sa dozvedeli o vývoji kryptológie s nečakanými dosahmi na život bežného človeka, absolvovali šifrovaciu hru "Špión v múzeu" a vyskúšali si svoje zručnosti a vedomosti vo "Vedecko-technickom centre pre deti a mládež".

 • Okresné kolo v šachovom turnaji

  Dňa 27.11.2023 sa konalo Okresné kolo v šachovom turnaji. Zúčastnili sa ho: Pavol Bazala (sekunda), Jakub Sedlák (kvarta), Dárius Rusiňák (kvarta), Michal Bazala (kvarta), Richard Schmidt (III.B), Matej Bielik (septíma), Oliver Slocík (septíma).

  Najlepšími boli:

  1. miesto : Matej Bielik (septíma)

  2. miesto : Michal Bazala (kvarta)

  3. miesto : Pavol Bazala (sekunda)

  Držíme palce v krajskom kole 30.11.2023

 • Bližšie k ľudským právam

  Foto vo fotoalbume.

  Ľudskoprávny projekt, ktorý má v našej škole dlhoročnú tradíciu, sa úspešne podarilo zorganizovať aj v tomto školskom roku. Atmosféra bola príjemná, príspevky žiakov výborné. Podnetná a demokratická diskusia ukázala, že záujem žiakov o túto problematiku rastie a nie je im ľahostajné, čo sa okolo nich deje v oblasti ľudských práv. Pojem ľudské práva je v našom ponímaní veľmi univerzálny – zahŕňa všetko, čo by mal človek dodržiavať, rešpektovať, o čo by sa mal snažiť, aby bol život krajším, lepším, aby mal zmysel a mohol na tejto planéte pokračovať. Kľúčovými témami v tomto školskom roku boli právo na život, sloboda jednotlivca, spravodlivosť, ľudská dôstojnosť, česť a zachovanie dobrého mena, ochrana spotrebiteľa, ochrana súkromia, vierovyznanie, právo na informácie, rodina a manželstvo, životné prostredie a vojny vo svete.

 • Nová forma úhrady stravy

  Oznam

  Zmena formy platby za stravu.

  Dňa 22.11.2023 deťom a ostatným stravníkom rozdáme namiesto šekov podklady – platobné údaje k úhrade stravy na mesiac december 2023. V podkladoch budú uvedené všetky informácie potrebné k následnej úhrade - číslo účtu, VS, suma na úhradu. Poštové poukážky od decembra 2023 nebudeme stravníkom rozdávať. Kto uprednostňuje platbu poštovou poukážku, musí si ju vyzdvihnúť a vyplniť na pošte podľa platobných údajov, ktoré obdrží.

  Ved. ŠJ

  Mgr. Leona Kováčová

 • ZELENÁ TRIEDA (grantový projekt ŽSK "Podaj mi ruku")

  Foto vo Fotoalbume

  V minulom školskom roku naša škola realizovala projekt z grantového programu odboru školstva a športu ŽSK s názvom "Podaj mi ruku". Uspeli sme s naším projektom s názvom Zelená trieda.

  Medzi výrazné prínosy projektu, ktoré ocenili pedagógovia aj žiaci, patrí možnosť realizovať vyučovacie hodiny mimo budovu školy, čo sa premietlo do zlepšenia klímy v triede, žiaci sa cítia oddýchnuto. Sú menej stresovaní, pretože nie sú v klasickej triede, podávajú lepšie výkony, poprípade sa intenzívnejšie zapájajú do aktivít, ktoré zadal učiteľ, alebo medzi sebou, keď pracujú v skupinách.

 • Festival vedy a techniky - Krajské kolo

  Foto vo Fotoalbume

  Dňa 20.10.2023 sa v Žiline konalo krajské kolo prehliadky projektov Festivalu vedy a techniky. Našu školu reprezentovali dievčatá zo sekundy - Tamarka Hujová, Klárka Huláková, Nelka Štefániková, Natálka Gužíková, Sofi Zacharovská a Eliška Mišutková (konzultantka projektov Mgr. Renáta Kotúčková - triedna učiteľka). Dievčatá zodpovedne prezentovali svoje vedecké projekty a obstáli vo veľkej konkurencii. Súťažili v jednej kategórii aj so stredoškolákmi. Získali veľa cenných skúseností, nadviazali priateľstvá a stretli aj "osobnosti" spomedzi študentov, ktorí reprezentovali Slovensko aj v zahraničí. Spomedzi 30 súťažných projektov sa projekt Elišky Mišutkovej a Sofie Zacharovskej - Čo prospieva citrónom? prebojoval ako náhradný na celoslovenske kolo. Tak kto vie? :-)

 • Baroková nádhera v zámku Schloss Hof a famózna čokoláda

  Foto vo Fotoalbume

  Je známe, že Mária Terézia nedovolila svojim deťom jesť sladkosti, najmä čokoládu. Dovolila im ju jedine vtedy, keď boli choré. Našťastie, my sme si mohli dovoliť jesť čokoládu, koľko sme len chceli.

  Jedného októbrového dňa sme sa vybrali na exkurziu do Rakúska. Celý deň nás sprevádzalo slnko a blankytná obloha. Ako prvé sme navštívili zámok Schloss Hof s nádhernými záhradami a barokovou výzdobou. Obdivovali sme honosné komnaty a vďaka nim sme sa preniesli o pár storočí späť. Dozvedeli sme sa podstatné informácie, ale aj rôzne pikošky z kráľovského dvora. Dokonca sme videli originálne artefakty, ako napríklad šaty, šálky alebo obrazy. Keď sme prešli celý zámok, vrátane originálnej kaplnky, preskúmali sme záhrady, blúdili v bludisku a hľadali zvedavých svišťov a bielych oslíkov.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium
  Štefánikova 219/4
 • 041/5523589, 0948665611

Fotogaléria