Navigácia

Partners

Počet návštev: 4754114

Novinky

 • Foto TU

  Druhý októbrový deň sa v našej škole konali imatrikulácie primánov. Program a súťaže pripravili žiaci kvinty.  Prvá časť sa odohrávala v telocvični, kde  sa primáni čestne popasovali s náročnými úlohami. Potom program pokračoval na námestí prehliadkou talentov. Po veselej časti nastala oficiálna – skladanie imatrikulačného sľubu: „Sľubujem, že budem riadne plniť povinnosti, užívať práva a možnosti, ktoré mi príslušnosť k spoločenstvu Gymnázia Bytča prináša. Sľubujem, že budem dbať o dobré meno svoje aj nášho gymnázia a budem študovať tak, aby z toho mali radosť moji rodičia a aby moje učenie sa a aktivity viedli k zmysluplnému cieľu.“ Primáni dostali pamätný list a medailu.  Zaznela študentská hymna Gaudeamus igitur.

 • Liga za duševné zdravie organizuje už tradične na jeseň celoslovenskú informačnú kampaň a zbierky Dni nezábudiek. Kampaň je zameraná na aktívnejšie zapojenie duševne postihnutých ľudí do spoločenského a pracovného života.

  Aj naša škola sa každoročne zapája a žiaci sa 28.9. rozbehli do ulíc s pokladničkami. Tento rok to boli žiaci SEPTÍMY a boli naozaj veľmi usilovní a ľudia radi prispievali.

  Foto TU

 • Dňa 22.9.2017 sa žiaci III. ročníkov a septimy zúčastnili besedy na tému „Prejavy rasizmu a extrémizmu“.

  Vďaka pánovi I. Moravčíkovi, ktorý spolupracuje s Trenčianskou univerzitou, mali žiaci možnosť oboznámiť sa s charakteristikou pojmov rasizmus, extrémizmus, rasová diskriminácia, predsudok, ale načreli aj do histórie týchto javov.

  Rasizmus je niečo, čo by v našej modernej spoločnosti vôbec nemalo byť. Ide o odsudzovanie ľudí na základe ich národnosti alebo rasy. Rasizmus nie je na Slovensku neznámym pojmom, a tak to je aj v prípade extrémizmu. Je to konanie a prejavy vychádzajúce z postojov krajne vyhrotenej, demokratickému systému nepriateľskej ideológie, ktoré či už priamo, alebo v určitom časovom horizonte deštruktívne pôsobí na existujúci demokratický systém a jeho základné atribúty. Za ďalšie charakteristické znaky extrémizmu považujeme snahu o obmedzenie, potláčanie, znemožnenie výkonu základných práva slobôd pre určité skupiny obyvateľstva, definované ich pohlavím, národnosťou, rasou, etnikom, farbou pleti, vierovyznaním, jazykom, sexuálnou orientáciou, príslušnosťou k spoločenskej triede, majetkom, ako aj používanie fyzického násilia namiereného voči názorovým či politickým oponentom alebo ich majetku.

 • AHA! SYNAGÓGA

  V utorok 12.septembra sa naši žiaci zúčastnili pútavej prednášky, ktorá sa uskutočnila v priestoroch bytčianskej synagógy. Synagóga v Bytči patrí k zaujímavostiam mesta a my sme mali príležitosť nazrieť aj do jej vnútra.

  Prednáška s názvom Tradičná ľudová kultúra mala deťom priblížiť jedinečnú a pôvodnú kultúru našich starých rodičov, ktorá prežíva najmä vo vidieckom prostredí.

 • Riaditeľka školy udeľuje v súlade s  ods. 5 §150 zákona č. 245/2003 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na deň 

  19. september 2017 (utorok) riaditeľské voľno

  z prevádzkových dôvodov. Vyučovať sa opäť bude 20. septembra 2017.

 • Milí rodičia, srdečne Vás pozývame na plenárne rodičovské združenie dňa 21.09.2017 o 16.00. Triedne RZ sa uskutočnia tak, ako triedni učitelia oznámili prostredníctvom žiackych knižiek a študentských preukazov.

 • 4. septembra opäť naplno ožili chodby školy. Z prázdnin či dovolenky sa vrátili učitelia, žiaci i nepedagogickí zamestnanci školy. Škola už na všetkých čakala... Po minuloročnom zateplení tzv. novej budovy, rekonštrukcii dievčenských toaliet i po úprave vrátnice, sa okrem  opráv a úprav v triedach a na chodbách hĺbkovej rekonštrukcie dočkali chlapčenské sociálne zariadenia práve v novej budove. Tešili sme sa aj na príchod nových členov našej gymnaziálnej rodiny; žiakov prímy a prvých ročníkov. Vitajte teda a veľa úspechov všetkým v novom školskom roku!

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Bytča
  Štefánikova 219/4
 • 041/5523589,041/5523588, 041/5523590,
  0948 665 611

Fotogaléria