Navigácia

Partners

Počet návštev: 4527453

       Prípravné kurzy pre piatakov ZŠ   yes

Milí piataci, milí rodičia, Gymnázium v Bytči aj   v tomto roku organizuje pre záujemcov prípravné kurzy na prijímacie skúšky do prímy. 

        Prvé z troch stretnutí sa uskutoční

                  4. apríla 2017 o 14.30

            v budove Gymnázia v Bytči.

smiley  Génius Bytčianskej kotliny smiley

           VYHODNOTENIE

  Prebehli 3 súťažné kolá a vyhodnotenie bolo

      21.03.2017 v Kultúrnom dome v Bytči

     Výsledky : Vysledky-GBK-16-17.docx

     Foto        : TU

           

Novinky

 •                ĎAKUJEME 

      že nás chcete podporiť

  Tlačivo na poukázanie 2% z daní

           Vyhlasenie_2_.pdf

 • Dňa 22.3.2017 sa v Kysuckom Novo Meste konalo okresné kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. Všetci naši žiaci postúpili do krajského kola smiley. Tu sú výsledky:

  Odbor 02 Matematika, fyzika

 • Naši žiaci úspešne reprezentovali školu v okresnom kole 9.ročníka Dejepisnej olympiády 14.2.2017 v CVČ v Bytči.

  Kategória C: 1.miesto Matúš Koudela, kvarta

  Kategória E: 1.miesto Jakub Ján Zuber, sekunda

           3.miesto Šimon Koudela

  Srdečne blahoželáme a držíme palce víťazom v krajskom kole, ktoré sa uskutoční 27.3.2017 v Martine.

 •     Deň otvorených dverí

           7.2.2017

          Ako bolo?  Foto TU

 •       Aj tento rok sme zorganizovali pre mladých recitátorov školské kolo v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Výkony žiakov nás príjemne zahriali na duši, rozveselili i prinútili zamyslieť sa.
         Porotu  prekvapili  výborné výkony, výber ukážok  i zaujímavé prednesy. No napriek tomu sa porota po dlhšom zvažovaní jednoznačne zhodla a udelila ceny v dvoch kategóriách.

 •  Na základe poverenia Okresného úradu, odboru školstva v Žiline  sa  v priestoroch nášho Gymnázia konalo 18.1.2017 okresné kolo 27. ročníka OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU. Pri tejto príležitosti sa tu stretlo 34 žiakov gymnázií a stredných odborných škôl z okresov Žilina a Bytča, ktorí si zmerali sily v kategóriách 2A, 2B, 2C2 a 2D. Súťaž preverila ich vedomosti a zručnosti v ústnej a v písomnej časti. Všetci účastníci olympiády preukázali veľký potenciál vedomostí,  jazykové  zručnosti a tvorivosť.
       Ďakujeme všetkým súťažiacim za účasť a predvedený výkon a postupujúcim  držíme palce pri plnení úloh v krajskom kole.
  Výsledky:

 • V obvodnom kole získal pre našu školu tretie miesto Matúš Koudela z kvarty.

  Blahoželáme!

 • Toto sú naši najlepší nemčinári, ktorí si zmerali sily v školskom kole: Peter Adamčík, Martin Červenec, Janka Jakubíková, Ivana Trulíková. Víťazkou sa stala Janka Jakubíková z II. B triedy. Blahoželáme!

 • Obvodné kolo Olympiády z anglického jazyka sa konalo v utorok 17.januára 2017. Do spomínanej súťaže postúpili víťazky školského kola. V nižšej kategórii 1A (5. – 7.ročník ZŠ) nás reprezentovala Tereza Frolová zo sekundy a vo vyššej kategórii 1B (8. – 9.ročník ZŠ a 8GYM) súťažila žiačka z tercie Ninka Štefúnová. Dievčatám sa naozaj darilo a dokázali, že ich nadšenie pre anglický jazyk nevyšlo navnivoč. Preverili si svoju schopnosť počúvať a čítať s porozumením, viesť rozhovor i plynule rozprávať a správne používať gramatiku či slovnú zásobu. Terezke sa podarilo obsadiť pekné 3.miesto a Ninka Štefúnová vo svojej kategórii získala fantastické 1.miesto!

 • Na pôde našej školy sa dňa 20.12.2016 uskutočnilo  školské kolo Olympiády v anglickom jazyku v kategóriách 2A a 2B.  Do 27. ročníka tejto postupovej súťaže sa prihlásilo so zámerom vyskúšať si svoje vedomosti a zručnosti do 40 žiakov strednej školy. Komisia vyhodnotila ich testy (časti: počúvanie s porozumením, slovná zásoba, gramatika, čítanie s porozumením)  a preskúšala ústne jazykové kompetencie  tých najlepších v dvoch úlohách na rozprávanie: voľnom rozhovore a práci s obrázkovým materiálom.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Bytča
  Štefánikova 219/4
 • 041/5523589,041/5523588, 041/5523590,
  0948 665 611

Fotogaléria