Navigácia

Počet návštev: 5648777

Novinky

 • Nie je všetko pravda, čo sa zdieľa

  Žiaci našej školy sa zapojili do projektu, realizovaného v rámci grantového programu Žilinského samosprávneho kraja Mládež v pohybe – spolu dokážeme viac 2019. Jeho hlavným cieľom bolo zamerať pozornosť mladých na problematiku dezinformácií v mediálnom priestore. Na pôde Gymnázia Hlinská sa uskutočnili dve prednášky zamerané na oblasť dezinformácií, konšpiračných teórií a propagandy. Odbornú stránku garantovali prednášatelia – páni Juraj Smatana a Jakub Goda. Následne bolo úlohou žiakov navrhnúť aktivitu/hru, ktorá by sa tematicky týkala dezinformácií a zároveň by sa dala využiť vo vyučovacom procese.

 • Bližšie k ľudským právam

  Foto TU

  V tomto školskom roku sa konal už jedenásty ročník školského projektu Bližšie k ľudským právam. Do projektu sa mohli zapojiť žiaci všetkých tried. Podstatou projektu je uvažovať o dodržiavaní ĽP nielen teoreticky, na hodinách, ale aj praktickou formou. Cieľom projektu je to, aby sa mladí ľudia viac zaujímali o ľudské práva a slobody, aby si uvedomili, že rovnováha sveta je veľmi krehká a záleží len na nás, v akom svete budeme žiť.

  Každá zapojená trieda si vyžrebovala jednu krajinu, v ktorej dochádza k porušovaniu ľudských práv. Následne si vhodnou formou pripravila projekt, v ktorom priblížila , akým spôsobom, prečo a ako dochádza k porušovaniu ĽP v danej krajine.

 • Exkurzia - Prírodovedné múzeum Viedeň

  Foto TU

  Dňa 8.11.2019 sme navštívili Prírodovedné múzeum vo Viedni. Videli sme expozície zo živej aj neživej prírody, vesmíru a vývoja človeka.

 • GVOBOJ - 3.miesto

  Foto TU

  Dňa 8.11.2019 tim GYMBYTCA reprezentoval našu školu na matematickej súťaži GVOBOJ. V konkurencii 35 tímov z okresov Žilina a Bytča vybojovali krásne 3.miesto.

  V tíme boli: Slocík Sebastián (kvarta), Zúber Šimon (tercia), Holášová Veronika (kvarta), KolekJakub (kvarta)

  Srdečne gratulujeme a ďakujeme !

 • 4. 11. 2019

  Aktualizovali sme modul Koordinátori

 • Osvienčim a Birkenau

  Dňa 9.10.2019 sa žiaci štvrtého ročníka zúčastnili za pedagogického doprovodu Mgr. Gumančíkovej a Mgr. Kukanovej exkurzie do múzea koncentračných táborov Osvienčim a Birkenau. Boli otrasení zločinmi, ktoré sa tu odohrali. Uctili si toto pietne miesto kyticou kvetou

 • Fahrenheit 451

  Pripomenúť si Európsky deň jazykov (26.9.) na divadelnom predstavení, ktoré skĺbi dva jazyky? Ten najlepší spôsob, ako tento deň osláviť! A to priamo na predstavení, v ktorom sa spojili slovenská dramatická skupina z Gymnázia Varšavská zo Žiliny a ruská z Moskvy pod spoločným názvom Towards Each Other, aby pred očami divákov rozohrali antiutopickú víziu budúcnosti, kde sú technológie a masmédiá na výslní. Je až neuveriteľne desivé, ako Ray Bradbury v roku 1953 odhadol, akým smerom sa bude uberať spoločnosť. Knihy a múdrosť v nich ukrytú zatiaľ nepálime, ale na skutočné hodnoty už zabúdame. Predstavenie našim študentom ruského jazyka zároveň odovzdalo silné posolstvo: ľudská duša môže bez správneho pokrmu zhorieť tak ľahko ako papier. Ďakujeme za mimoriadne silný umelecký zážitok!

 • Adaptačný pobyt triedy príma

  Foto TU

  Počas dní 11. – 12. september 2019 sme vymenili hodiny v triede za spoznávacie aktivity v neďalekom Súľove. Obklopení prekrásnou panorámou Súľovských skál sme nadväzovali nové kamarátstva, hrali sme hry zamerané na vzájomné spoznanie sa, podnikli sme niekoľko turistických vychádzok do Čierneho potoka, popod hájovňu ku Kolibe i na zrakovú pyramídu. So zápalom sme sa vrhli hľadať ukrytý poklad, spolu sme zasadli okolo ohníka, aby sme nabrali síl na večerný program. Ten pokračoval diskotékou, pyžamovou párty a vyvrcholil spoločenskou hrou „Mestečko Palermo“. Náš spoločný čas utiekol ako voda a keď sme si uvedomili, že máme ísť domov, vôbec sa nám nechcelo. Dúfame, že adaptačný pobyt sa stal tým najlepším odrazovým mostíkom do ďalších spoločne strávených rokov.

 • KABU - príma

  Foto TU

  Dňa 13. septembra 2019 boli žiaci triedy príma slávnostným krstom vo forme KABU prijatí do radov žiakov Gymnázia Bytča.

  Slávnostného prijímania našich najmladších žiakov - imatrikulácie - sa zhostila trieda kvarta, ktorá sa na deň, na ktorý príma čakala s radosťou i obavami, perfektne pripravila. Množstvo stanovíšť, rôznorodých hlavolamov, vtipných úloh, tímových zadaní, zábavných súťaží overujúcich postreh, tvorivosť, nadanie aj spoluprácu nových spolužiakov. V závere naši noví žiaci skladali slávnostný sľub, že chcú byť riadnymi študentmi našej školy a každý bol individuálnym obradom prijatý do cechu študentského. Na záver svoj sľub spečatili odtlačkom ruky na plagát, ktorý im tento deň bude pripomínať.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Bytča
  Štefánikova 219/4
 • 041/5523589,041/5523588, 041/5523590,
  0948 665 611

Fotogaléria