Navigácia

Občianske združenie

Informácie

Občianske združenie„VIA MAGNA“ je nezávislá, dobrovoľná a záujmová organizácia so sídlom Gymnázium, Štefánikova 219/4, 014 44  Bytča, ktorá vznikla 20. 12. 2013. 

 

Činnosť OZ je zameraná predovšetkým na podporu školy pri zabezpečovaní

 • vzdelávacích, kultúrnych a športových aktivít žiakov školy
 • výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy
 • reprezentácie školy
 • spolufinancovanie a zabezpečovanie projektov rozvoja školy
 • a iné činnosti podľa článku 2 stanov OZ 

 

Predstavenstvo:

PaedDr. Lenka Jandušíková

predseda

Jana Kadáčková

tajomník

Bc. Ivana Šutarová

člen

Mgr. Pavol Hrobárik

člen

Mgr. Daniel Kupčuliak

člen

Mgr. Jozef Švrhovný

člen

Mgr. František Kahát

člen

 

 

Občianske združenie

„VIA MAGNA“

Štefánikova 219/4 014 44 Bytča

IČO: 42388121

Účet: SK26 0200 0000 0034 2662 8851

Banka: VÚB, Bytča

 

Správa o hospodárení za kalednárny rok:

Sprava_o_hospodareni_2014.pdf

Sprava_o_hospodareni_2015.pdf

Sprava_o_hospodareni_2016.pdf

Sprava_o_hospodareni_2017.pdf

Sprava_o_hospodareni_2018.pdf

 

2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám pri skvalitnení výchovno-vzdelávacieho procesu a modernizácii vybavenia našej školy darovaním 2% z dane. 

Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov za rok 2018  neziskovej organizácii, ktorou je aj naše Občianske združenie „VIA MAGNA“.

 

Váš dar znamená pre nás  prejav dôvery a podporu v rozvíjaní našich  aktivít v prospech Vašich detí.

Tlačivá na stiahnutie:

Tlačivo na poukázanie 2% z dane :  Vyhlasenie_2__za_rok_2018.pdf

 

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Bytča
  Štefánikova 219/4
 • 041/5523589,041/5523588, 041/5523590,
  0948 665 611

Fotogaléria